Portfolio

Meer informatie: zie LinkedIn

Kenniscahier De Lichtkogel Rijkswaterstaat, programma Strategische Verkenningen: https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/veranderen-voor-de-toekomst/strategische-verkenningen/index.aspx

Thema’s
 • Big Data: hoe slimme combinaties van gegevens nieuwe inzichten opleveren;
 • Gezonde Verstedelijking: de invloed van ruimtelijke inrichting op gezondheid van stadsbewoners;
 • Synchromodaal Transport: flexibel inzetten van weg, water en spoor;
 • Klimaatverandering: Nederland warmt op! Zijn we wel voldoende voorbereid?
 • Verbeelding van de Toekomst: beeld als breekijzer voor nieuw beleid;
 • Robots in de openbare ruimte;
 • Denken in levenscyclus van infrastructuur;
 • Zelfredzaamheid of zorgplicht;
 • Eigen kracht: Noord-Nederlandse antwoorden op vragen van de 21e eeuw;
 • Klimaatneutraal: op weg naar een klimaatneutraal Nederland.

Noordzee Nieuwsbrief Interdepartementale Directeuren Overleg Noordzee- IDON: https://www.noordzeeloket.nl/beleid/interdepartementaal

Thema’s
 • e-Navigation als concept voor wereldwijde connectiviteit in de maritieme wereld;
 • Maltees EU-voorzitterschap met focus op Blauwe groei;
 • Nederlandse Arctische Strategie 2016-2020: De Noordpool doet ertoe!
 • Van Maritime Single Window naar Single Window Handel & Transport (scheepvaart);
 • Update agenda Blauwe Groei (betekenis Nederlandse EU-voorzitterschap voor de zee);
 • Kennismaking met de nieuwe Kustwachtdirecteur;
 • Reportage over de IABR-animatie die de mega energietransitie op de Noordzee voorstelbaar maakt;
 • Praktijkproeven op de Noordzee ter voorbereiding van de oceaanopruimactie van Boyan Slat.

Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied 2050 ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: https://www.agendaijsselmeergebied2050.nl/documentatie /nieuwsbrieven/2017/06/15/nieuwsbrief-1

Thema’s
 • Betrokken partijen aan het woord over thema’s als water & ecologie, energietransitie, scheepvaart, havens & vaargeulen, biografie en de interprovinciale strategische agenda.

Magazine Circulair Terreinbeheer Biomassa Alliantie: https://circulairterreinbeheer.nl/

Thema’s
 • Pilots over bermmaaisel als bodemverbeteraar in de landbouw;
 • Pilots over bermmaaisel als grondstof voor de biobased economy.

Magazine Blauwdruk 2050 Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw -NISS. Interviews en artikelen over de maritieme wereld voorbij de horizon: http://www.niss100.nl/magazine

Thema’s
 • Het doe-het-zelfschip (over toekomstig scheepsontwerp);
 • Draadloos ambacht (scheepswerf van de toekomst);
 • Schepen die hun waarde behouden (over recycling).

Online Magazine OverdeZee Stichting Water en Media. Interviews en artikelen over de Noordzee.

Voorbeelden

Website Slim Watermanagement met Bureau Landwijzer en Hydriade. Interviews en verslagen van werkbijeenkomsten: http://slimwatermanagement.nl/voorbeelden

Thema’s
 • Model Predictive Control Noorderzijlvest;
 • HHNK: watersysteem als elektriciteitsbuffer;
 • Verkeerstoren Brabantse Delta;
 • Verslag bijeenkomst regio Rijn-/Maasmonding;
 • Verslag bijeenkomst regio’s IJsselmeergebied en Zoetwater Oost-Nederland.

Jaarrapport RIWA-Rijn Vereniging voor Rivierwaterbedrijven. Interviews en artikelen voor enkele jaarrapporten: https://www.riwa-rijn.org/publicaties/jaarrapporten/

Thema’s
 • Drinkwater: 40 jaar meetstations;
 • Plaszakken tegen röntgencontrastmiddelen in water;
 • Verslag 14e Rijnministersconferentie.